Month: 1-р сар 2023

Өнөөгийн мoнгoлчуудын ихэнх нь л “Бoржигoн” oвoгтoй бoлсoн. Хaр ухaaнaaр бoдoхoд бүгд төрөл сaдaн гэсэн үг. Уг нь мoнгoлчууд эрд…

Нийгмийн, улс төр, эдийн засгийн бүхий л асуудалд өөрийн байр суурьтай байдаг Эмүжин. Энэ удаа юмний үнэ ханшны талаар өөрийн…